A B C D E F H J K L M N P R S V W

Webové stránky

Slouží k zobrazení obsahu World Wide Webu. Skládají se z textů, obrázků, odkazů, videí či zvuků. Webové stránky mohou být statické či dynamické.