A B C D E F H J K L M N P R S V W

HTML

(HyperText Markup Language)

Je základní jazyk užívaný pro tvorbu webových prezentací v systému World Wide Web. Umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.