A B C D E F H J K L M N P R S V W

Drobečková navigace

(Breadcrumb navigation)

Jedná se o navigační prvek, který slouží k lepší orientaci na webu. Uživateli ukazuje, kde se právě nachází a umožňuje se snadno vrátit. Nejčastější formy drobečkové navigace jsou:

  • drobečky pozice: zobrazuje aktuální pozici v hierarchii webu, bez ohledu na to, jak se uživatel na danou stránku dostal
  • drobečky cesty: ukazuje přesnou cestu, kterou se uživatel dostal na aktuální stránku
  • drobečky vlastností: nesou v sobě např. informace o produktu (cena, značka, parametry, ...)